دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

آقای مازیار فرخی

آقای مازیار فرخی

نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
آقای مازیار فرخی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی