دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در ابتدا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ تحت شماره ۲۴۱۵۷۰ با نام شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰,۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی بوده است. سرمایه شرکت پس از دو مرحله افزایش درسال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی بالغ گشته است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ نام شرکت به "مدیریت توسعه گوهران امید" و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ نام شرکت به "سرمایه گذاری توسعه گوهران امید" (سهامی عام) تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در خیابان گاندی کوچه شانزدهم پلاک ۷ می باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ نزد سازمان بورس با شماره ۱۱۳۲۲ ثبت و همچنین در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران با نماد "گوهران" درج گردید. ۵ درصد از کل سهام شرکت (معادل یکصد میلیون سهم) برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ به قیمت هر سهم ۱۰۸۰ ریال عرضه اولیه شد.