دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت

 • – به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴، اختیار افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران طی دو مرحله تصویب و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود که سرمایه شرکت را به شرح زیر افزایش یابد:

  • مرحله اول: از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به هزار میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) طی سال ۹۲ به
   انجام رسید.
   هیات مدیره در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ بنا به اختیارات تفویض شده در مرحله اول، سرمایه شرکت را از ۵۰۰ میلیون ریال به هزار میلیارد ریال افزایش داد که پس از انجام تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ به ثبت رسید.
  • مرحله دوم: سرمایه شرکت از مبلغ هزار میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی طی سال ۹۳ بشرح زیر اجرایی گردید.
   به استناد اختیارات تفویض شده و بنا به صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ سرمایه شرکت از هزار میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ به ثبت رسیده است.
   در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ریال منقسم به دو میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.

  -به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.