دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

صورت های مالی

اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده حجم فایل ۲۸۰KB
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰- حسابرسی شده حجم فایل ۳۶۷ KB
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰- حسابرسی شده حجم فایل ۳٫۱۹ MB
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده حجم فایل ۱۳۱ KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی میاندوره ای ۶ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ حجم فایل ۸۴۷ KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ حجم فایل ۸۴۷ KB
صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ حجم فایل ۱۵۱ KB
گزارش حسابرسی شش ماهه شرکت سرمایه گذاری گوهران امید منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ حجم فایل ۷۴۱ kB
گزارش حسابرس شرکت سرمایه گذاری گوهران امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ حجم فایل ۱٫۰۱ MB
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ - حسابرسی نشده حجم فایل ۱۲۰ kB