دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اخبار شرکت

پرداخت وجوه حق تقدم استفاده نشده

پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به اطلاع سهامداران محترم

اعلامیه پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 27977 مورخ 24 آبان 1400

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

   پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 27881 مورخ 16 تیر

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

    تصویب افزایش سرمایه 62 درصدی « گوهران» در مجمع مجمع عمومی فوق

لینک مجمع عمومی فوق العاده

                           

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده