دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اخبار شرکت

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

   پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 27881 مورخ 16 تیر

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

    تصویب افزایش سرمایه 62 درصدی « گوهران» در مجمع مجمع عمومی فوق

لینک مجمع عمومی فوق العاده

                           

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

                           

بیانیه همایش مدیران ستادی و مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (فروردین 1400)

مازیار فرخی – مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در این همایش عنوان

تاییدیه بازرس قانونی هم رسید

گوهران یک قدم دیگر هم به افزایش سرمایه نزدیک شد. گزارش اظهار نظر بازرس