دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اخبار شرکت

تقسیم سود 90 درصدی در مجمع عمومی عادی سالیانه گوهران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید با حضور نمایندگان محترم سهامدار

تصویب افزایش سرمایه 54 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده

تصویب افزایش سرمایه 67 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/ 1401 مجمع

گوهران امید ناشر برتر بازار سرمایه شد

در برنامه تجلیل از ناشران برتر بازار سرمایه، ١٠‌ ناشر برتر سال ١٤٠١ معرفی

بازدهی 50 درصدی سهام و تقسیم سود شیرین 1500 ریالی در مجمع عمومی عادی سالیانه

بازدهی 50 درصدی سهام و تقسیم سود شیرین 1500 ریالی در مجمع عادی سالیانه

تصویب افزایش سرمایه 67 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/07

  تصویب افزایش سرمایه 67 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/ 1401

شتاب گوهران در پرداخت به موقع سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده از طریق سامانه سجام

  شتاب گوهران در پرداخت به موقع سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده