دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اخبار شرکت

بازدهی 50 درصدی سهام و تقسیم سود شیرین 1500 ریالی در مجمع عمومی عادی سالیانه

بازدهی 50 درصدی سهام و تقسیم سود شیرین 1500 ریالی در مجمع عادی سالیانه

تصویب افزایش سرمایه 67 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/07

  تصویب افزایش سرمایه 67 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/ 1401

شتاب گوهران در پرداخت به موقع سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده از طریق سامانه سجام

  شتاب گوهران در پرداخت به موقع سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده

پرداخت سود سهام (سال مالی منتهی به 30 آذر 1400)

 پرداخت سـود سـهام سال مالی منتـهی به 30 آذر 1400      پیرو اطلاعیه

تغییر در زمانبندی پرداخت سود سهام (سال مالی منتهی به 30 آذر 1400)

 تغییر در زمانبنـدی پرداخت سـود سـهام سال مالی منتـهی به 30 آذر 1400  

گزارش برگزاری مجمع سالیانه گوهران

تقسـیم سـود 1.000 ریالی در مجـمع گوهـران (دوره مالی منتهی به 1400/09/30)