دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

کمیته های تخصصی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین و الزامات می باشد.
این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت در جهت کنترل ضعف ها و عدم تطابق با سیاست ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.

تعیین ترکیب بهینه و کارای سرمایه گذاری شرکت به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در کسب سودآوری شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید مطرح است. عوامل موثر بر ساختار و ترکیب دارایی¬ها، گونانند بطوری که بسیاری از آن¬ها جنبه¬های اقتصادی و مالی موضوع را در بر می¬گیرند. حفظ و نگهداشت وجوه و منابع در قالب اقلام مختلفی از دارایی¬ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی و ارتباط آن با شاخص¬هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت و غیره بر ترکیب بهینه سرمایه گذاری¬ها و ایجاد سبد اوراق بهادار مناسب برای کسب سود حداکثری تاثیر زیادی دارد. لذا برنامه سرمایه¬گذاری از توزیع دارایی¬ها در میان سرمایه¬گذاری¬های مختلف مستلزم کارشناسی و اجماع نظر خبرگان در این حوزه است تا شرایط اتخاذ تصمیم¬های کارا فراهم گردد. اهمیت ترکیب دارایی¬ها و تحقق پیش بینی¬ها در حوزه عملیات که به کیفیت تصمیم¬گیری در سرمایه گذاری منابع مالی در دسترس شرکت بستگی دارد، بر اهمیت لزوم تشکیل کمیته سرمایه گذاری تاکید می ¬کند.
این کمیته به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار با هدف تصمیم‌سازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق تشکیل شده‌است.