دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

کمیته های تخصصی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین و الزامات می باشد.
این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشـنهاد حسابرسان مسـتقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و پیشـنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت در جهت کنترل ضعف ها و عدم تطابق با سیاست ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.

    اعضـای کمیته حسـابرسی

رئیس کمیته

عضو مستقل عضو مستقل مدیر حسابرسی داخلی  و دبیر کمیته

دکتر محمدهادی بحرالعلوم

دکتر رضا عبدل

دکتر محسن صفاجو

 آقای مروت اسعدی

تعیین ترکیب بهینه و کارای سرمایه گذاری شرکت به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در کسب سودآوری شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید مطرح است. عوامل موثر بر ساختار و ترکیب دارایی ها گوناگونند، به طوری که بسیاری از آن ها جنبه های اقتصادی و مالی موضوع را در بر می گیرند. حفظ و نگهداشت وجوه و منابع در قالب اقلام مختلفی از دارایی ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی و ارتباط آن با شاخص هایی همچون نرخ بهره، تورم، شـرایط صنـعت و غیره بر ترکیب بهینه سـرمایه گذاری ها و ایجاد سـبد اوراق بهادار مناسب برای کسب سـود حداکثری تاثیر زیادی دارد. لذا برنامه سرمایه گذاری از توزیع دارایی ها در میان سـرمایه گذاری های مختلف مسـتلزم کارشناسی و اجماع نظر خبرگان در این حوزه است تا شرایط اتخاذ تصمیم های کارا فراهم گردد. اهمیت ترکیب دارایی ها و تحقق پیش بینی ها در حوزه عملیات که به کیفیت تصـمیم گیری در سرمایه گذاری منابع مالی در دسترس شرکت بستگی دارد، بر اهمیت لزوم تشکیل کمیته سرمایه گذاری تاکید می کند.

این کمیته به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار با هدف تصمیم‌سازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق تشکیل شده‌ است.

         اعضای کمیته سرمایه گذاری

رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

دبیر کمیته

دکتر محرم رزم جوئی

دکتر امیررضا خسروی

دکتر احسان عسکری

دکتر علی فراهانی

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شـرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب 97/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار)، ملزم به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند، بر اساس این دستورالعمل تمامی شرکت ها باید کمیته انتصابات را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.

کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.

         اعضای کمیته انتصابات

رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

دکتر محمدهادی بحرالعلوم

دکتر سیدمحمد عباس نیا

دکتر محرم رزم جوئی

کمیتۀ ریسک بر اساس اختیارات تفویض‌شده از سوی هیئت‌ مدیره شرکت به‌ عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی شرکت تشکیل‌ شده و فعالیت خود را با هدف کمک همه‌جانبه به مدیریت جهت مدیریت ریسک شرکت آغاز می­ کند. اهداف اولیه کمیتۀ ریسک کمک به هیئت‌مدیرۀ شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیئت‌مدیرۀ مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد، شناسایی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ رویه ­های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیتۀ ریسک محول می­ نماید. کمیتۀ ریسک باید هیئت‌مدیره را در تشخیص و ممیزی انواع مختلف ریسک یاری دهد. اهم اهداف تشکیل کمیتۀ ریسک عبارت‌اند از:

1-     شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، کنترل، پایش و گزارش­ گیری به هنگام در خصوص ریسک­ ها

2-     انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک ­های تهدیدکننده فعالیت شرکت.

3-     ایجاد زمینه مساعد جهت ترویج و نهادینه­ سازی فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت.

4-     پیاده ­سازی رویکرد­ها و سیاست­ های مصوب مدیریت ریسک در شرکت.

5-     بررسي سالانۀ سياست‌گذاري‌هاي مدیریت ريسك شرکت به منظور ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم­ انداز.

 اعضای کمـیته ریسک

رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو و دبیر کمیته

دکتر امیررضا خسروی

دکتر علی فراهانی

آقای مهدی محمدی