دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به طور خلاصه بشرح زیر می باشد:

  • موضـوع فعالیت اصلی:
  • سرمایه گذاری در سهام،سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
  • موضـوع فعالیت فرعی:
  • سـرمایه گذاری در مسـکوکات، فلزات گرانبها، گواهـی سـپرده بانکی و سـپرده های سـرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ازجمله دارایی های فیزیکی و پروژه های تولیدی و ساختمانی، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار