دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اعضاء هیات مدیره

دکتر محمد هادی بحرالعلوم

دکتر قدرت اله امام وردی

دکتر محرم رزم جوئی

سمت: رئیس هیات مدیره
سمت: نائب رئیس هیات مدیره 
سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 اهم سوابق و تجربیات :

•     مدیر سرمایه گذاری گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

•     مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های هلدینگ هوشمند بهسازان فردا

•    مدیر بازارگردانی سهام شرکت به پرداخت ملت

•    مشاور برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار منطقه 2 تهران

اهم سوابق و تجربیات:

•   مدیر تامین منابع داخلی معاونت تامین منابع مالی

و امور سهام و سرمایه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

•   مشاور مدیر عامل و مدیر اقتصادی و برنامه ریزی شرکت 

جنرال مکانیک(GMC)

•   مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت حفاری و اکتشاف

 انرژی گستر پارس 

•   رئیس مرکز مطالعات اقتصادی وبرنامه ریزی گروه صنایع 

غذایی وآشامیدنی 

•   مشاور برنامه ریزی استراتژیک بنیاد مستضعفان 

•   مشاور اقتصادی مرکزتحقیقات و برنامه ریزی بانک ملتاهم سوابق و تجربیات:

•    مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

•    مدیر برنامه ریزی و مطالعاتی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

•    رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه

•    رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

•    عضو هیات مدیره شرکت فولاد مکران

•    مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس

•    نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

•    نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر

•    عضو هیات مدیره شرکت شهد ایران

•    معاون سرمایه گذاری و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید

•    معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی