دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اعضاء هیات مدیره

دکتر محمدهادی بحرالعلوم

سمت: رئیس هیات مدیره (غیر موظف)
به نمایندگی از: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
اهم سوابق و تجربیات:
مدیر سرمایه گذاری گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های هلدینگ هوشمند بهسازان فردا
مشاور برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار منطقه 2 تهران

دکتر امیررضا خسروی

سمت: نائب رئیس هیات مدیره (موظف)
به نمایندگی از: شرکت چاپ و نشر سپه اهم سوابق و تجربیات:
عضو موظف هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه
عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
عضو هیات مدیره شرکت بیمه سینا
عضو هیات مدیره هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی فرهنگ

دکتر سید محمد عباس نیا

سمت: عضو هیات مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از: شرکت ساختمانی سپه
اهم سوابق و تجربیات:
عضو شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور
عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور
نماینده هیات مدیره در کمیته ریسک شرکت بورس اوراق بهادار تهران
عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران
مدیرعامل اندیشکده اقتصادی سرآمد

دکتر رضا سبحانی مطلق

سمت: عضو هیات مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از: شرکت سرمایه گذاری مهر
اهم سوابق و تجربیات:
مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی همراه اول
مدیر هماهنگی و پیگیری ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت میثاق فن ارتباط

دکتر محرم رزم جوئی

سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
اهم سوابق و تجربیات:

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک سپه

رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

عضو هیات مدیره شرکت فولاد مکران

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت
کارآفرینان سبز خلیج فارس

نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

نایب رئیس هیات مدیره شرکت
سرمایه گذاری مهر

عضو هیات مدیره شرکت شهد ایران