دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اعضاء هیات مدیره

آقای شهرام بابالویان

آقای قدرت اله امام وردی

آقای مازیار فرخی

سمت: رییس هیات مدیره
سمت :نائب رئیس هیات مدیره 
سمت: مدیرعامل و  هیات مدیره
اهم سوابق و تجربیات :

- مدیر توسعه کسب و کار شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

- مدیر بودجه و مجامع هلدینگ امید

- مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی هلدینگ امید

- رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک سپه

- عضو هیات مدیره شرکت مخازن تولیدی گاز  طبیعی آسیاناما

- رئیس هیات مدیره شرکت سپه ساختمان خراسان

- عضو هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی جهرم


اهم سوابق و تجربیات:

- مدیر تامین منابع داخلی معاونت تامین منابع مالی 

و امور سهام و سرمایه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

- مشاور مدیر عامل و مدیر اقتصادی و برنامه ریزی شرکت 

جنرال مکانیک(GMC)

- مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت حفاری و اکتشاف

 انرژی گستر پارس 

- رئیس مرکز مطالعات اقتصادی وبرنامه ریزی گروه صنایع 

غذایی وآشامیدنی 

- مشاور برنامه ریزی استراتژیک بنیاد مستضعفان 

- مشاور اقتصادی مرکزتحقیقات و برنامه ریزی بانک ملتاهم سوابق و تجربیات:

- عضو موظف هیات مدیره تامین سرمایه بانک ملت 

- معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار تامین سرمایه امید

- مدیر صندوق گنجینه امید ایرانیان

- مدیر صندوق بازارگردان ایرانیان

- مدیر صندوق زرافشان امید ایرانیان

- مدیر صندوق بذر امید آفرین

- مدیر سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذاری دستاورد دی