دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اعضاء هیات مدیره

دکتر محمدهادی بحرالعلوم

دکتر امیررضا خسروی

دکتر سید محمد عباس نیا

دکتر رضا سبحانی مطلق

دکتر محرم رزم جوئی

سمت: رئیس هیات مدیره
سمت: نائب رئیس هیات مدیره 
سمت: عضو هیات مدیره
سمت: عضو هیات مدیره
سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره
اهم سوابق و تجربیات:

•    مدیر سرمایه گذاری گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

•    مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های هلدینگ هوشمند بهسازان فردا

•    مشاور برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار منطقه 2 تهران


اهم سوابق و تجربیات:

•    عضو موظف هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه 

•    عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت

•    عضو هیات مدیره شرکت بیمه سینا

•    عضو هیات مدیره هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی فرهنگ

اهم سوابق و تجربیات:

•    عضو شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور 

•    عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

•    عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور

•    نماینده هیات مدیره در کمیته ریسک شرکت بورس اوراق بهادار تهران

•    عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران

•    مدیرعامل اندیشکده اقتصادی سرآمد


اهم سوابق و تجربیات:

•    مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی همراه اول 

•    مدیر هماهنگی و پیگیری ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

•    عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت میثاق فن ارتباط


اهم سوابق و تجربیات:

•    مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

•    مدیر برنامه ریزی و مطالعاتی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

•    رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه

•    رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

•    عضو هیات مدیره شرکت فولاد مکران

•    مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس

•    نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

•    نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر

•    عضو هیات مدیره شرکت شهد ایران

•    معاون سرمایه گذاری و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید

•    معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی