دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

ماموریت و اهداف

 بیانـیه ماموریت شرکت

 – ارائه خدمات تخصصی در حوزه های سرمایه گذاری در صنایع ارزش آفرین

 – مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها

  – بازارگردانی با بالاترین کیفیت خدمات

 – ایجاد ثروت و افزایش بازدهی برای سهامداران به پشتوانه شایستگی های ممتاز شرکت همچون سرمایه انسانی  توانمند و مدیران با تجربه و مسلط به بازار سرمایه

 – چابکی سازمانی و روحیه بالای کار تیمی

 اسـتراتژی های کلیـدی

 – افزایش سهم شرکت های با تقسیم سود بالاتر در پرتفوی در راستای استراتژی های هلدینگ

 – بهبود ترکیب پرتفوی بر اساس صنایع منتخب طبق مطالعه بازار انجام شده

 – حضور فعال در صنایع با توجه به تکمیل زنجیره ارزش در چارچوب استراتژی های محوری امید

 – تمرکز بر خرید و فروش سهام بنیادی 

 – پایش مداوم و حفظ نقد شوندگی پرتفوی (مطابق با شرایط سیاسی و اقتصادی)

 – سرمایه گذاری در صنایع با سود پایدار و چشم انداز رشد

 – سرمایه گذاری مشترک و تامین مالی پروژه های شرکت های گروه  

 – اصلاح و بهبود سیستم های تصمیم گیری

 – تقویت جریان نقدینگی و اصلاح ساختار مالی در شرکت از طریق تامین مالی سرمایه گذاری های جدید از طریق ابزارهای سرمایه ای و بدهی

 – برون سپاری فعالیت های غیر اصلی