دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در ابتدا در تاریخ 1383/12/06 تحت شماره 241570 با نام شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس 500 میلیون ریال منقسم به 50,000 سهم با نام ده هزار ریالی بوده است. سرمایه شرکت پس از دو مرحله افزایش درسال های 1392 و 1393 به مبلغ 2000 میلیارد ریال منقسم به 2 میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی بالغ گشته است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/09/16 نام شرکت به "مدیریت توسعه گوهران امید" و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/03/11 نام شرکت به "سرمایه گذاری توسعه گوهران امید" (سهامی عام) تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در خیابان گاندی کوچه شانزدهم پلاک 7 می باشد. شرکت در تاریخ 1394/01/24 نزد سازمان بورس با شماره 11322 ثبت و همچنین در تاریخ 1394/06/01 به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران با نماد "گوهران" درج گردید.. 5 درصد از کل سهام شرکت (معادل یکصد میلیون سهم) برای اولین بار در تاریخ 1395/03/30 به قیمت هر سهم 1080 ریال عرضه اولیه شد.