شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
ماموریت و اهداف

  -  تبدیل شدن به شرکت سرمایه گذاری با بازدهی حداکثری در بورس و استمرار آن و افزایش خالص ارزش دارایی شرکت

  -  پایدار سازی منابع (درآمدها) از طریق تخصیص مناسب دارایی ها در پرتفوی

  -  اصلاح ساختار مالی به تناسب ضرورت ها (افزایش سرمایه – سیاست تقسیم سود و تسویه بدهی ها)

  -  تخصیص مناسب تر منابع موجود و ایجاد منابع مالی جدید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مالی

  -  اختصاص بخشی از منابع به سرمایه گذاری های ریسک پذیر و استارت آپ ها

  -  چابک سازی و بهسازی نیروی انسانی به نحوی که به بهره وری مستمر در منابع انسانی موجود منجر شود

  -  گسترش تعامل با شرکت های گروه و سایر شرکت ها برای ایجاد هم افزایی در بهره گیری از اطلاعات همدیگر و ایجاد سیستم متمرکز بانک اطلاعاتی بازار 

  -  ارائه خدمات مطلوب به سهامداران درپرداخت سود سهام، شفافیت اطلاعاتی و قرارگرفتن در رتبه شرکتهای برتر به لحاظ اطلاع رسانی مناسب و بموقع و استمرار آن