شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
گزارشات تحلیلی
محاسبه ارزش خالص دارایی های گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان حجم فایل 857 KB
محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین حجم فایل 831 kB
گزارش تحلیلی صنعت فولاد خام به همراه تحلیل شرکت های فولاد خوزستان و آهن و فولاد ارفع حجم فایل 1.45 MB
گزارش تحلیلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر حجم فایل 1.64 MB
گزارش تحلیلی شرکت دارویی برکت حجم فایل 713 kB
گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی مارون حجم فایل 1.06 MB
محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت توسعه معادن و فلزات حجم فایل 922 kB
بررسی و تحلیل بنیادی شرکت های شپدیس، خراسان و کرماشا حجم فایل 1.67 MB
گزارش تحلیلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش حجم فایل 1.26 MB
تحلیل رفتار معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی در سال 96 حجم فایل 469 kb